O nás

Aby ste sa mohli naplno venovať
svojmu podnikaniu, zverte Vaše účtovníctvo profesionálom poskytujúcim služby v tejto oblasti.

Poskytujeme pre našich klientov služby v rámci kompletného vedenia účtovníctva – v sústave jednoduchého účtovníctva a v rámci podvojného účtovníctva. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne a preto mu vieme vytvoriť riešenia na mieru.

Vedieme účtovníctvo:
– spoločnosti s ručením obmedzeným
– združeniu (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
– akciovým spoločnostiam
– podnikateľom fyzickým osobám zapísaným v obchodnom registri
– neziskovej organizácii
– európskej spoločnosti

sfc team

Naše služby

Tu sa dozviete viac o našej ponuke

Zaoberáme sa jednotlivími druhmi účtovníctva

Jednoduché účtovníctvo funguje na “cashovom” princípe. Základom jednoduchého účtovníctva je porovnávanie príjmov a výdavkov a ich delenie na tie, ktoré ovplyvňujú základ dane a na tie, ktoré základ dane neovplyvňujú.
Medzi účtovné služby v súvislosti s kompletným vedením jednoduchého účtovníctva patria tieto činnosti.
● kontrola dokladov – po odovzdaní dokladov vykonáme kontrolu formálnej správnosti, upozorníme na chyby
● zaúčtovanie dokladov – doklady zaúčtujeme do peňažného denníka a ďalších účtovných kník
● evidencia majetku a skladov
● spracovanie pokladničných dokladov v domácej aj zahraničnej mene
● daňové priznanie k DPH – zostavíme daňové priznanie k DPH, MOSS, kontrolný a súhrnný výkaz
● daňové priznanie z príjmu – spracujeme daňové priznanie z príjmu a vypočítame daň
● účtovná závierka – zostavíme účtovnú závierku na konci účtovného obdobia
● daňové priznanie z motorových vozidiel
● daňové priznanie z nehnuteľnosti
● príprava príkazov na úhradu a podanie daňových priznaní a ďalších dokumentov vždy včas v zákonom stanovenej lehote
● reporting – informujeme o výsledkoch firmy, saldokonte prijatých a vystavených faktúr
● zastupovanie klienta pred správcom dane pri daňovom konaní ako aj s inými inštitúciami a úradmi
● administratívne činnosti spojené s účtovníctvom

Podvojné účtovníctvo je povinné pre všetky subjekty, ktoré sú zapísané v obchodnom registri. Teda všetky s.r.o., a.s., v.o.s., k.s. a družstvá. Fyzické osoby – podnikatelia môžu podvojné účtovníctvo využívať dobrovoľne, prípadne účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva, viesť daňovú evidenciu alebo si uplatňovať paušálne výdavky.
Medzi účtovné služby v súvislosti s kompletným vedením jednoduchého účtovníctva patria tieto činnosti.
● kontrola dokladov – po odovzdaní dokladov vykonáme kontrolu formálnej správnosti, upozorníme na chyby
● zaúčtovanie dokladov – doklady zaúčtujeme do účtovného denníka a hlavnej knihy
● evidencia majetku a skladov
● spracovanie pokladničných dokladov v domácej aj zahraničnej mene
● daňové priznanie k DPH – zostavíme daňové priznanie k DPH, MOSS, kontrolný a súhrnný výkaz
● INTRASTAT
● daňové priznanie z príjmu – spracujeme daňové priznanie z príjmu a vypočítame daň
● účtovná závierka – zostavíme účtovnú závierku na konci účtovného obdobia
● daňové priznanie z motorových vozidiel
● daňové priznanie z nehnuteľnosti
● príprava príkazov na úhradu a podanie daňových priznaní a ďalších dokumentov vždy včas v zákonom stanovenej lehote
● spracovanie výkazov pre štatistický úrad
● reporting – informujeme o výsledkoch firmy, saldokonte prijatých a vystavených faktúr
● zastupovanie klienta pred správcom dane pri daňovom konaní ako aj s inými inštitúciami a úradmi
● administratívne činnosti spojené s účtovníctvom

Ponúkame možnosť online účtovníctva. V dobe digitalizácie a rýchleho prenosu dát klient má online prehľad o svojom účtovníctve. Ako to celé funguje?
Klient naskenuje doklady na zaúčtovanie do cloudového úložiska, následne ich účtovník skontroluje, spracuje a zaúčtuje podľa platnej legislatívy. Výhodou je, že klient vidí online všetky svoje doklady tie, ktoré sú už zaúčtované, ako aj tie ešte nespracované a má prístup do tejto databázy kedykoľvek a odkiaľkoľvek na svete. Cloudové úložisko vie obsluhovať či už z počítača alebo zo svojho mobilu.

Mzdy spracúvame tisícke zamestnancov, pridajte k nim Vašich. Vedenie mzdovej a personálnej agendy zahŕňa predovšetkým tieto činnosti:
● vypracovanie pracovných zmlúv alebo dohôd
● prihlásenie/odhlásenie zamestnancov do/z príslušných inštitúcií
● výpočet miezd podľa predloženej dochádzky
● predloženie výplatnej listiny a prevodného príkazu na úhradu miezd, odvodov a daní
● zaslanie elektronického prevodného príkazu s možnosťou importu do internet bankingu klienta
● spracovanie mesačných hlásení a výkazov do poisťovní
● elektronická komunikácia so všetkými inštitúciami
● vystavenie rôznych potvrdení o príjmoch a pod.
● ročné zúčtovanie dane
● poradenstvo v oblasti miezd a odvodov, zabezpečíme vypracovanie zmlúv, dohôd, potvrdení pre štátne orgány a banky atď.

Zostavíme daňové priznania k rôznym typom daní včas a správne.
● Daňové priznanie z príjmov fyzických osôb – typ A závislá činnosť (zamestnanci), typ B s uplatnením paušálnych alebo preukázateľných výdavkov (SZČO)
● Daňové priznanie z príjmov právnických osôb – zostavenie ročnej účtovnej závierky a daňového priznania
● Daň z nehnuteľností
● Daň z motorových vozidiel

Služba rekonštrukcia účtovníctva je určená pre podnikateľov a spoločnosti, ktoré v určitom momente svojho podnikania natrafili na nekvalitne spracované účtovníctvo vedené v minulých rokoch. Z praxe vieme, že najčastejšie túto službu využívajú:
● Spoločnosti, ktoré odhalili chyby v účtovníctve
● Spoločnosti, ktoré majú povinnosť svoje účtovníctvo a daňové priznania prerobiť
● Podnikatelia a spoločnosti, ktorým bolo vedené účtovníctvo neodborne
● Pre podnikateľov často platiacich pokuty z účtovníctva
● Pre živnostníkov, ktorý potrebujú správne nastavenie účtovníctva

Zastrešíme všetky potrebné úkony v daňovom konaní a iných koniach
● zastupovanie pri daňových kontrolách
● vyjadrenie pre daňové účely
● odvolanie na finančné riaditeľstvo
● zastupovanie na Krajskom a Najvyššom súde za účelom zrušenia napadnutého rozhodnutia správneho orgánu v spolupráci s advokátskou kanceláriou
● zastupovanie v správnom, stavebnom, živnostenskom, obchodnom konaní
● zastupovanie pred poisťovňami – zdravotnou, sociálnou
● zastupovanie pred úradom práce
● zastupovanie v pracovno – právnom konaní
● zastupujeme zamestnávateľov a pomôžeme pri prezamestnávaní

Dlhodobo spolupracujeme s odborníkmi z rôznych oblastí práva. Vďaka tomu vám vždy môžeme zabezpečiť našich dohodnutých obchodných partnerov, za ktorých sa dokážeme zaručiť. Našim cieľom je dosiahnuť pre klienta najvyššiu spokojnosť a kvalitu vo všetkých oblastiach, s ktorými sa môže potencionálne stretnúť.
● založenie spoločnosti
● Zastupovanie
● Obchodné rokovania
● Prenájom firmy
● zápis zmien spoločnosti v ORSR
● zrušenie a likvidácia spoločnosti
● právne a obchodné poradenstvo

Mať asistentku je už dnes bežná prax, ktorá vám dokáže veľmi uľahčiť prácu. Pokiaľ sa ale radíte k menším spoločnostiam, ktorým sa neoplatí mať zamestnanú takúto pracovnú silu ponúkame vám službu hodinová asistentka. Je možné objednať službu hodinovej asistentky len na konkrétnu prácu. Zaplatíte tak len za to, čo skutočne potrebujete.
Služby hodinovej asistentky
● komunikácia s úradmi a inštitúciami
● vyzdvihnutie, evidovanie a skenovanie došlej korešpondencie
● príprava korešpondencie na jej odoslanie a následne jej odoslanie poštou alebo elektronicky
● prepisovanie textov
● správa kalendára a pripomenutie aktivity
● vyhľadávanie na internete a robenie reportov
● návrh textu na vašu novú webovú stránku
● zabezpečenie loga pre vašu spoločnosť
● skenovanie dokladov do cloudu
● archivácia dokladov
● príprava a triedenie dokladov k odovzdaniu účtovnej kancelárii
● príprava zasadacej miestnosti a občerstvenia pre vás a vašich klientov pri obchodných rokovaniach
● ďalšie služby podľa požiadaviek klienta

Jednoduché účtovníctvo funguje na “cashovom” princípe. Základom jednoduchého účtovníctva je porovnávanie príjmov a výdavkov a ich delenie na tie, ktoré ovplyvňujú základ dane a na tie, ktoré základ dane neovplyvňujú.
Medzi účtovné služby v súvislosti s kompletným vedením jednoduchého účtovníctva patria tieto činnosti.
● kontrola dokladov – po odovzdaní dokladov vykonáme kontrolu formálnej správnosti, upozorníme na chyby
● zaúčtovanie dokladov – doklady zaúčtujeme do peňažného denníka a ďalších účtovných kník
● evidencia majetku a skladov
● spracovanie pokladničných dokladov v domácej aj zahraničnej mene
● daňové priznanie k DPH – zostavíme daňové priznanie k DPH, MOSS, kontrolný a súhrnný výkaz
● daňové priznanie z príjmu – spracujeme daňové priznanie z príjmu a vypočítame daň
● účtovná závierka – zostavíme účtovnú závierku na konci účtovného obdobia
● daňové priznanie z motorových vozidiel
● daňové priznanie z nehnuteľnosti
● príprava príkazov na úhradu a podanie daňových priznaní a ďalších dokumentov vždy včas v zákonom stanovenej lehote
● reporting – informujeme o výsledkoch firmy, saldokonte prijatých a vystavených faktúr
● zastupovanie klienta pred správcom dane pri daňovom konaní ako aj s inými inštitúciami a úradmi
● administratívne činnosti spojené s účtovníctvom

Podvojné účtovníctvo je povinné pre všetky subjekty, ktoré sú zapísané v obchodnom registri. Teda všetky s.r.o., a.s., v.o.s., k.s. a družstvá. Fyzické osoby – podnikatelia môžu podvojné účtovníctvo využívať dobrovoľne, prípadne účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva, viesť daňovú evidenciu alebo si uplatňovať paušálne výdavky.
Medzi účtovné služby v súvislosti s kompletným vedením jednoduchého účtovníctva patria tieto činnosti.
● kontrola dokladov – po odovzdaní dokladov vykonáme kontrolu formálnej správnosti, upozorníme na chyby
● zaúčtovanie dokladov – doklady zaúčtujeme do účtovného denníka a hlavnej knihy
● evidencia majetku a skladov
● spracovanie pokladničných dokladov v domácej aj zahraničnej mene
● daňové priznanie k DPH – zostavíme daňové priznanie k DPH, MOSS, kontrolný a súhrnný výkaz
● INTRASTAT
● daňové priznanie z príjmu – spracujeme daňové priznanie z príjmu a vypočítame daň
● účtovná závierka – zostavíme účtovnú závierku na konci účtovného obdobia
● daňové priznanie z motorových vozidiel
● daňové priznanie z nehnuteľnosti
● príprava príkazov na úhradu a podanie daňových priznaní a ďalších dokumentov vždy včas v zákonom stanovenej lehote
● spracovanie výkazov pre štatistický úrad
● reporting – informujeme o výsledkoch firmy, saldokonte prijatých a vystavených faktúr
● zastupovanie klienta pred správcom dane pri daňovom konaní ako aj s inými inštitúciami a úradmi
● administratívne činnosti spojené s účtovníctvom

Ponúkame možnosť online účtovníctva. V dobe digitalizácie a rýchleho prenosu dát klient má online prehľad o svojom účtovníctve. Ako to celé funguje?
Klient naskenuje doklady na zaúčtovanie do cloudového úložiska, následne ich účtovník skontroluje, spracuje a zaúčtuje podľa platnej legislatívy. Výhodou je, že klient vidí online všetky svoje doklady tie, ktoré sú už zaúčtované, ako aj tie ešte nespracované a má prístup do tejto databázy kedykoľvek a odkiaľkoľvek na svete. Cloudové úložisko vie obsluhovať či už z počítača alebo zo svojho mobilu.

Mzdy spracúvame tisícke zamestnancov, pridajte k nim Vašich. Vedenie mzdovej a personálnej agendy zahŕňa predovšetkým tieto činnosti:
● vypracovanie pracovných zmlúv alebo dohôd
● prihlásenie/odhlásenie zamestnancov do/z príslušných inštitúcií
● výpočet miezd podľa predloženej dochádzky
● predloženie výplatnej listiny a prevodného príkazu na úhradu miezd, odvodov a daní
● zaslanie elektronického prevodného príkazu s možnosťou importu do internet bankingu klienta
● spracovanie mesačných hlásení a výkazov do poisťovní
● elektronická komunikácia so všetkými inštitúciami
● vystavenie rôznych potvrdení o príjmoch a pod.
● ročné zúčtovanie dane
● poradenstvo v oblasti miezd a odvodov, zabezpečíme vypracovanie zmlúv, dohôd, potvrdení pre štátne orgány a banky atď.

Zostavíme daňové priznania k rôznym typom daní včas a správne.
● Daňové priznanie z príjmov fyzických osôb – typ A závislá činnosť (zamestnanci), typ B s uplatnením paušálnych alebo preukázateľných výdavkov (SZČO)
● Daňové priznanie z príjmov právnických osôb – zostavenie ročnej účtovnej závierky a daňového priznania
● Daň z nehnuteľností
● Daň z motorových vozidiel

Služba rekonštrukcia účtovníctva je určená pre podnikateľov a spoločnosti, ktoré v určitom momente svojho podnikania natrafili na nekvalitne spracované účtovníctvo vedené v minulých rokoch. Z praxe vieme, že najčastejšie túto službu využívajú:
● Spoločnosti, ktoré odhalili chyby v účtovníctve
● Spoločnosti, ktoré majú povinnosť svoje účtovníctvo a daňové priznania prerobiť
● Podnikatelia a spoločnosti, ktorým bolo vedené účtovníctvo neodborne
● Pre podnikateľov často platiacich pokuty z účtovníctva
● Pre živnostníkov, ktorý potrebujú správne nastavenie účtovníctva

Zastrešíme všetky potrebné úkony v daňovom konaní a iných koniach
● zastupovanie pri daňových kontrolách
● vyjadrenie pre daňové účely
● odvolanie na finančné riaditeľstvo
● zastupovanie na Krajskom a Najvyššom súde za účelom zrušenia napadnutého rozhodnutia správneho orgánu v spolupráci s advokátskou kanceláriou
● zastupovanie v správnom, stavebnom, živnostenskom, obchodnom konaní
● zastupovanie pred poisťovňami – zdravotnou, sociálnou
● zastupovanie pred úradom práce
● zastupovanie v pracovno – právnom konaní
● zastupujeme zamestnávateľov a pomôžeme pri prezamestnávaní

Dlhodobo spolupracujeme s odborníkmi z rôznych oblastí práva. Vďaka tomu vám vždy môžeme zabezpečiť našich dohodnutých obchodných partnerov, za ktorých sa dokážeme zaručiť. Našim cieľom je dosiahnuť pre klienta najvyššiu spokojnosť a kvalitu vo všetkých oblastiach, s ktorými sa môže potencionálne stretnúť.
● založenie spoločnosti
● Zastupovanie
● Obchodné rokovania
● Prenájom firmy
● zápis zmien spoločnosti v ORSR
● zrušenie a likvidácia spoločnosti
● právne a obchodné poradenstvo

Mať asistentku je už dnes bežná prax, ktorá vám dokáže veľmi uľahčiť prácu. Pokiaľ sa ale radíte k menším spoločnostiam, ktorým sa neoplatí mať zamestnanú takúto pracovnú silu ponúkame vám službu hodinová asistentka. Je možné objednať službu hodinovej asistentky len na konkrétnu prácu. Zaplatíte tak len za to, čo skutočne potrebujete.
Služby hodinovej asistentky
● komunikácia s úradmi a inštitúciami
● vyzdvihnutie, evidovanie a skenovanie došlej korešpondencie
● príprava korešpondencie na jej odoslanie a následne jej odoslanie poštou alebo elektronicky
● prepisovanie textov
● správa kalendára a pripomenutie aktivity
● vyhľadávanie na internete a robenie reportov
● návrh textu na vašu novú webovú stránku
● zabezpečenie loga pre vašu spoločnosť
● skenovanie dokladov do cloudu
● archivácia dokladov
● príprava a triedenie dokladov k odovzdaniu účtovnej kancelárii
● príprava zasadacej miestnosti a občerstvenia pre vás a vašich klientov pri obchodných rokovaniach
● ďalšie služby podľa požiadaviek klienta

FAQ

Chcete viedieť viac ?

Najčastejšie otázky od naších klientov. Pozrite sa či medzi nimi nenájdete aj svoju. 

V prípade zmeny účtovnej spoločnosti alebo účtovníka Vám bude naša spoločnosť maximálnou podporou. Celý proces prebratia, resp. odovzdania účtovných dokladov a elektronických záloh účtovníctva naplánujeme, sprocesujeme a vykonáme takmer bez Vašej asistencie. Stačí, ak nás skontaktujete s doterajším účtovníkom alebo účtovnou spoločnosťou a my sa o všetko postaráme tak, aby ste s tým nemali žiadne starosti.

Táto služba zahŕňa vedenie účtovníctva, spracovanie mzdovej agendy a personalistiky, vedenie skladového hospodárstva, komunikácia s úradmi v mene klienta, vytváranie a odosielanie potrebných výkazov príslušným inštitúciám a mnohé iné.

Áno, poskytujeme služby aj fyzickým osobám. Prevažne sa jedná o vypĺňanie daňových priznaní k dani z príjmov, vedenie daňovej evidencie alebo podvojného účtovníctva.

V komunikácii sa prispôsobujeme potrebám našich klientov. Určité otázky je možno zodpovedať prostredníctvom telefonického hovoru alebo mailu, zložitejšie témy sa však konzultujú na osobnom stretnutí. Doklady nám môže priniesť klient alebo si po ne prídeme my. To záleží od vôle klientov. Využívame aj možnosť zasielania dokladov kuriérom. Ponúkame vám ale aj možnosť odovzdávania dokladov online priamo do cloudového priečinku. Výber záleží len na vás.

Prvotné nacenenie vychádza z platného cenníku, no konečnú cenovú ponuku prispôsobujeme na mieru každému klientovi v závislosti od jeho predmetu podnikania a možností.

Rozhodne sa neoplatí na účtovníkovi šetriť. Toto tvrdenie máme overené rokmi praxe, počas ktorých sme mnohokrát opravovali účtovníctvo našich klientov aj niekoľko rokov spätne a v konečnom dôsledku ich to vyšlo oveľa drahšie, ako keby si našli vzdelaného, skúseného a zodpovedného účtovníka už na začiatku.

sfc

Cenník

V tomto dokumente si viete pozrieť
ceny naších služieb.

Blog

Naším cieľom je nielen poskytovať vám kvalitné služby,  ale aj zdieľať naše odborné vedomosti a skúsenosti prostredníctvom tohto blogu.

 

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu nás neváhajte kontaktovať.
Osobné návštevy je potrebné dohodnúť vopred telefonicky.

Kontaktné údaje

sfc

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestský súd Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 148944/B